Téma: ako využiť pozemok obce

Vážený spoluobčania,
obec má nevyužitý pozemok v centre. Poďme spoločne hľadať, ako by sa mohol využiť.
Môj návrh je:
Vytvoriť tam oddychovú zónu pre obyvateľov obce. S altánkom a lavičkami, s kuželkami alebo veľkým šachovým polom, alebo nejakou inou spoločenskou hrou. Všimla som si, že mládež, ktorá sa nechce stretávať v krčme, posedáva na autobusovej zastávke. Vytvorme pre nich, spolu s nimi (dajme im možnosť vyjadriť sa), niečo, čo bude prevenciou alkoholizmu a potom, keď budú "veľký", nebudeme musieť pre nich stavať nájomný dom.-:)))).
Parčík by mohli využívať všetci obyvatelia obce na posedenia na čerstvom vzduchu a stretávať sa so susedmi, s ktorými by sa nestretávali vo svojich domoch a tak by sa rozprúdil malý spoločenský život v obci.
Spolu s areálom škôlky a detským ihriskom by sa tak vytvorilo pokojné a kultúrne centrum obce.
Ponúkam obci, že na vlastné náklady spracujem projekt a vysadím zeleň vhodnú na takýto parčík.
Mirjam Valkovičová

Re: ako využiť pozemok obce

Ďakujem pekne za obecné zastupiteľstvo za Váš konštruktívny návrh, pripájam sa k nemu a verím že sa ním budeme môcť zaoberať a zorganizujeme spoločne viacero aktivít, ktoré by mohli smerovať k skultúrneniu tohoto priestoru. Existuje viacero dotačných titulov, v rámci ktorých by sme sa mohli uchádzať o príspevok a myslím že aj na obci by sa pár eur našlo, hlavne čo potrebujeme je pomoc od ostatných a to formou dobrovoľníckej práce, ak by sa to realizovalo. Granty nebývajú zväčša "vysoké" , ide cca o pár sto až po pár tisíc eur (napr. 2 -3 000), ale najcennejšia je spolupráca v komunite, čo nám tu niekedy chýba(aj keď nie úplne). Ja ponúkam vypracovanie  a koordináciu projektu taktiež formou dobrovoľníckej aktivity(bez nároku na odmenu:-)). Môžete mi prosím napísať na môj mail: madigar.peter@gmail.com, ďakujem.

Re: ako využiť pozemok obce

Dnes som absolvoval zaujímavý seminár v Stráži, venovaný ochrane a tvorbe životného prostredia v obciach, mám k dispozícii niekoľko tlačených kusov, ale  pripájam odkaz na stránku kde sa dá stiahnuť.  Je veľmi dobre spracovaná pre laikov, aby mohli vidieť príklady odborníkov, ako sa to má robiť a čoho sa treba vystríhať. Prišli sme na to, že naše obce okolo sú dosť negatívne poznačené bujným "budovaním" , ktoré aj keď je za milióny dopadá hrozne a deformuje naše dediny na paškvily, ktoré nie sú ani vidiekom, a nedosahujú ani najnižšie parametre najhorších kópií nevhodnej "modernej" mestskej  pseudoarchitektúry.
http://www.rrato.eu/news/publikacia-och … v-obciach/

Re: ako využiť pozemok obce

Dobrý deň, dovoľujem si upriamiť pozornosť na možnosť pripomienkovať SWOT analýzu tvoriaceho sa Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kotrčiná Lúčka , ktorá je zverejnená na webe obce    http://www.kotrcinalucka.sk/

Re: ako využiť pozemok obce

Vážení občania dovoľujem si vás osloviť so žiadosťou o vyplnenie krátkeho anonymného online dotazníka, ktorý bude slúžiť pre tvorbu nového plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na najbližšie roky (dotazník otvoríte kliknutím na nižšie uvedený odkaz): 
https://docs.google.com/forms/d/1GIMt7Y … 4/viewform
V dotazníku je priestor na vyjadrenie Vašich postojov a podnetov smerom k zlepšovaniu života v našej obci.
Ďakujem za spoluprácu a aktívnu účasť na rozvoji obce. -Peter Madigár, poslanec OZ Kotrčiná Lúčka_