Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla (28.3.2012)

Príloha: iadost-o-pridelenie-supisneho-cisla.doc

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (28.3.2012)

Príloha: iadost-o-vydanie-suhlasu-na-vyrub-drevin.doc

Ohlásenie drobnej stavby (25.10.2011)

Príloha: ohlasenie-drobnej-stavby.doc

Žiadosť o vydanie povolenia malej vodnej stavby-studne (21.5.2011)

Príloha: iadost-o-vydanie-povolenia-malej-vodnej-stavby-studne.doc

Žiadosť o povolenie na terénne úpravy (21.5.2011)

Príloha: iadost-o-povolenie-na-terenne-uprav.doc

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (21.5.2011)

Príloha: iadost-o-zmenu-stavby-pred-jej-dokoncenim.doc

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (21.5.2011)

Príloha: iadost-o-vydanie-stavebneho-povolenia.doc

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia (21.5.2011)

Príloha: navrh-na-vydanie-rozhodnutia-o-umiestneni-stavby.doc

Ohlásenie stavebných úprav (21.5.2011)

Príloha: ohlasenie-stavebnych-uprav.doc

Žiadosť o rozkopové povolenie (21.5.2011)

Príloha: iadost-o-rozkopove-povolenie.doc

Splnomocnenie (21.5.2011)

Príloha: splnomocnenie.doc