Urbariát, lesné a pozemkové spoločenstvo

Stanovy Menný zoznam spoluvlastníkov Zmluva o pozemkovom spoločenstve